NOVA LAGER KOLEKCIJA FUNDERMAX DEKORA

“Za ljude koji kreiraju”


Predstavljamo vam našu novu lager kolekciju oplemenjene iverice FUNDERMAX dekora.

Svojom novom kolekcijom dekora Fundermax značajno raskida sa dobro poznatim formama i tradicijom. U smislu komunikacije, sadržaja i pripreme nove lager kolekcije specijalisti iz Austrije imali su potpuno novi pristup i oko dve godine pripremali su novu kolekciju.

Kompletan asortiman Fundermax-ovih dekora je idealan za individualnu implementaciju. Dekori omogućavaju harmonična i dobro dizajnirana rešenja i za najkomplikovanije projekte. Uvedene su čak 4 nove strukture: AP Aptico, LI Lignum, NA Natura, i GA Grafica, koje je i Darex uvrstio u svoju novu lager kolekciju.

Darex lager kolekcija oplemenjene iverice Fundermax sadrži 35 potpuno novih dekora u debljini 18mm, i to u 4 dekor grupe:1. FANTAZY2. DRVODEKORI3. UNI BOJE4. SG GLOSS

INOVATIVNI KATALOG

Za svoju novu lager kolekciju Fundermax je razvio intuitivne, visoko primenjive i fleksibilne prodajne alate koji podržavaju kolekciju i omogućavaju jednostavne i kreativne razgovore sa klijentima, građevinarima, arhitektama i dizajnerima tokom planiranja i razrade projekata do same implementacije. Katalog folder se sastoji od 12 sample card-a na kojima su dekori, a površine su organizovane po grupama i trendovima koji omogućavaju izuzetno jednostavno korišćenje opcije Mix & Match.
Za više informacija o dekorima nove lager kolekcije, pogledajte ovde
.